Vỏ Baseus Ipad Mini 3 Pasen - Phụ Kiện Vàng | Chất Lượng Vàng Cho Từng Sản Phẩm
Vỏ Baseus Ipad Mini 3 Pasen Vỏ Baseus Ipad Mini 3 Pasen - Bao da iPad Mini Baseus gồm nắp đậy xẻ rãnh kiểu smart cover ở mặt trước và phần ốp lưng mỏng ở mặt sau, chất liệu da lỳ trơn bọc toàn thân bao da cả mặt trước lẫn mặt sau, bên trong lẫn bên ngoài.
- Phần nắp đậy có xẻ ba rãnh và có gắn nam châm nên khi quận thành hình tam giác và gập hình chữ Y các khúc của tấm đậy tự động dính chặt với nhau giúp chiếc bao da dựng một cách vững vàng hơn, mặt trong tấm đậy cũng làm lớp da lỳ nên khi dựng cũng khó bám bẩn và dễ vệ sinh hơn.
- Phần ốp lưng làm từ nhựa mỏng bên trong lót lớp da lỳ, các khe hở như lỗ loa, camera, jack cắm tai nghe, các nút bấm hay khe sạc đều được thiết kế chuẩn.
BS35 Phụ Kiện Máy Tính Bảng 250.000 VND Số lượng: 0 Cái
 • - Bao da iPad Mini Baseus gồm nắp đậy xẻ rãnh kiểu smart cover ở mặt trước và phần ốp lưng mỏng ở mặt sau, chất liệu da lỳ trơn bọc toàn thân bao da cả mặt trước lẫn mặt sau, bên trong lẫn bên ngoài.<br />- Phần nắp đậy có xẻ ba rãnh và có gắn nam châm nên khi quận thành hình tam giác và gập hình chữ Y các khúc của tấm đậy tự động dính chặt với nhau giúp chiếc bao da dựng một cách vững vàng hơn, mặt trong tấm đậy cũng làm lớp da lỳ nên khi dựng cũng khó bám bẩn và dễ vệ sinh hơn.<br />- Phần ốp lưng làm từ nhựa mỏng bên trong lót lớp da lỳ, các khe hở như lỗ loa, camera, jack cắm tai nghe, các nút bấm hay khe sạc đều được thiết kế chuẩn.

  Vỏ Baseus Ipad Mini 3 Pasen

  - Bao da iPad Mini Baseus gồm nắp đậy xẻ rãnh kiểu smart cover ở mặt trước và phần ốp lưng mỏng ở mặt sau, chất liệu da lỳ trơn bọc toàn thân bao da cả mặt trước lẫn mặt sau, bên trong lẫn bên ngoài.
  - Phần nắp đậy có xẻ ba rãnh và có gắn nam châm nên khi quận thành hình tam giác và gập hình chữ Y các khúc của tấm đậy tự động dính chặt với nhau giúp chiếc bao da dựng một cách vững vàng hơn, mặt trong tấm đậy cũng làm lớp da lỳ nên khi dựng cũng khó bám bẩn và dễ vệ sinh hơn.
  - Phần ốp lưng làm từ nhựa mỏng bên trong lót lớp da lỳ, các khe hở như lỗ loa, camera, jack cắm tai nghe, các nút bấm hay khe sạc đều được thiết kế chuẩn.

 • - Bao da iPad Mini Baseus gồm nắp đậy xẻ rãnh kiểu smart cover ở mặt trước và phần ốp lưng mỏng ở mặt sau, chất liệu da lỳ trơn bọc toàn thân bao da cả mặt trước lẫn mặt sau, bên trong lẫn bên ngoài.<br />- Phần nắp đậy có xẻ ba rãnh và có gắn nam châm nên khi quận thành hình tam giác và gập hình chữ Y các khúc của tấm đậy tự động dính chặt với nhau giúp chiếc bao da dựng một cách vững vàng hơn, mặt trong tấm đậy cũng làm lớp da lỳ nên khi dựng cũng khó bám bẩn và dễ vệ sinh hơn.<br />- Phần ốp lưng làm từ nhựa mỏng bên trong lót lớp da lỳ, các khe hở như lỗ loa, camera, jack cắm tai nghe, các nút bấm hay khe sạc đều được thiết kế chuẩn.

  Vỏ Baseus Ipad Mini 3 Pasen

  - Bao da iPad Mini Baseus gồm nắp đậy xẻ rãnh kiểu smart cover ở mặt trước và phần ốp lưng mỏng ở mặt sau, chất liệu da lỳ trơn bọc toàn thân bao da cả mặt trước lẫn mặt sau, bên trong lẫn bên ngoài.
  - Phần nắp đậy có xẻ ba rãnh và có gắn nam châm nên khi quận thành hình tam giác và gập hình chữ Y các khúc của tấm đậy tự động dính chặt với nhau giúp chiếc bao da dựng một cách vững vàng hơn, mặt trong tấm đậy cũng làm lớp da lỳ nên khi dựng cũng khó bám bẩn và dễ vệ sinh hơn.
  - Phần ốp lưng làm từ nhựa mỏng bên trong lót lớp da lỳ, các khe hở như lỗ loa, camera, jack cắm tai nghe, các nút bấm hay khe sạc đều được thiết kế chuẩn.

 • - Bao da iPad Mini Baseus gồm nắp đậy xẻ rãnh kiểu smart cover ở mặt trước và phần ốp lưng mỏng ở mặt sau, chất liệu da lỳ trơn bọc toàn thân bao da cả mặt trước lẫn mặt sau, bên trong lẫn bên ngoài.<br />- Phần nắp đậy có xẻ ba rãnh và có gắn nam châm nên khi quận thành hình tam giác và gập hình chữ Y các khúc của tấm đậy tự động dính chặt với nhau giúp chiếc bao da dựng một cách vững vàng hơn, mặt trong tấm đậy cũng làm lớp da lỳ nên khi dựng cũng khó bám bẩn và dễ vệ sinh hơn.<br />- Phần ốp lưng làm từ nhựa mỏng bên trong lót lớp da lỳ, các khe hở như lỗ loa, camera, jack cắm tai nghe, các nút bấm hay khe sạc đều được thiết kế chuẩn.

  Vỏ Baseus Ipad Mini 3 Pasen

  - Bao da iPad Mini Baseus gồm nắp đậy xẻ rãnh kiểu smart cover ở mặt trước và phần ốp lưng mỏng ở mặt sau, chất liệu da lỳ trơn bọc toàn thân bao da cả mặt trước lẫn mặt sau, bên trong lẫn bên ngoài.
  - Phần nắp đậy có xẻ ba rãnh và có gắn nam châm nên khi quận thành hình tam giác và gập hình chữ Y các khúc của tấm đậy tự động dính chặt với nhau giúp chiếc bao da dựng một cách vững vàng hơn, mặt trong tấm đậy cũng làm lớp da lỳ nên khi dựng cũng khó bám bẩn và dễ vệ sinh hơn.
  - Phần ốp lưng làm từ nhựa mỏng bên trong lót lớp da lỳ, các khe hở như lỗ loa, camera, jack cắm tai nghe, các nút bấm hay khe sạc đều được thiết kế chuẩn.

 • - Bao da iPad Mini Baseus gồm nắp đậy xẻ rãnh kiểu smart cover ở mặt trước và phần ốp lưng mỏng ở mặt sau, chất liệu da lỳ trơn bọc toàn thân bao da cả mặt trước lẫn mặt sau, bên trong lẫn bên ngoài.<br />- Phần nắp đậy có xẻ ba rãnh và có gắn nam châm nên khi quận thành hình tam giác và gập hình chữ Y các khúc của tấm đậy tự động dính chặt với nhau giúp chiếc bao da dựng một cách vững vàng hơn, mặt trong tấm đậy cũng làm lớp da lỳ nên khi dựng cũng khó bám bẩn và dễ vệ sinh hơn.<br />- Phần ốp lưng làm từ nhựa mỏng bên trong lót lớp da lỳ, các khe hở như lỗ loa, camera, jack cắm tai nghe, các nút bấm hay khe sạc đều được thiết kế chuẩn.
 • - Bao da iPad Mini Baseus gồm nắp đậy xẻ rãnh kiểu smart cover ở mặt trước và phần ốp lưng mỏng ở mặt sau, chất liệu da lỳ trơn bọc toàn thân bao da cả mặt trước lẫn mặt sau, bên trong lẫn bên ngoài.<br />- Phần nắp đậy có xẻ ba rãnh và có gắn nam châm nên khi quận thành hình tam giác và gập hình chữ Y các khúc của tấm đậy tự động dính chặt với nhau giúp chiếc bao da dựng một cách vững vàng hơn, mặt trong tấm đậy cũng làm lớp da lỳ nên khi dựng cũng khó bám bẩn và dễ vệ sinh hơn.<br />- Phần ốp lưng làm từ nhựa mỏng bên trong lót lớp da lỳ, các khe hở như lỗ loa, camera, jack cắm tai nghe, các nút bấm hay khe sạc đều được thiết kế chuẩn.
 • - Bao da iPad Mini Baseus gồm nắp đậy xẻ rãnh kiểu smart cover ở mặt trước và phần ốp lưng mỏng ở mặt sau, chất liệu da lỳ trơn bọc toàn thân bao da cả mặt trước lẫn mặt sau, bên trong lẫn bên ngoài.<br />- Phần nắp đậy có xẻ ba rãnh và có gắn nam châm nên khi quận thành hình tam giác và gập hình chữ Y các khúc của tấm đậy tự động dính chặt với nhau giúp chiếc bao da dựng một cách vững vàng hơn, mặt trong tấm đậy cũng làm lớp da lỳ nên khi dựng cũng khó bám bẩn và dễ vệ sinh hơn.<br />- Phần ốp lưng làm từ nhựa mỏng bên trong lót lớp da lỳ, các khe hở như lỗ loa, camera, jack cắm tai nghe, các nút bấm hay khe sạc đều được thiết kế chuẩn.

 •  
 • Vỏ Baseus Ipad Mini 3 Pasen

 • Đăng ngày 19-05-2015 09:47:10 AM - 2018 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: BS35
 • Giá bán: 250.000 VND

 • - Bao da iPad Mini Baseus gồm nắp đậy xẻ rãnh kiểu smart cover ở mặt trước và phần ốp lưng mỏng ở mặt sau, chất liệu da lỳ trơn bọc toàn thân bao da cả mặt trước lẫn mặt sau, bên trong lẫn bên ngoài.
  - Phần nắp đậy có xẻ ba rãnh và có gắn nam châm nên khi quận thành hình tam giác và gập hình chữ Y các khúc của tấm đậy tự động dính chặt với nhau giúp chiếc bao da dựng một cách vững vàng hơn, mặt trong tấm đậy cũng làm lớp da lỳ nên khi dựng cũng khó bám bẩn và dễ vệ sinh hơn.
  - Phần ốp lưng làm từ nhựa mỏng bên trong lót lớp da lỳ, các khe hở như lỗ loa, camera, jack cắm tai nghe, các nút bấm hay khe sạc đều được thiết kế chuẩn.


 
Số lượng
Đơn giá (VND )
250.000 VND
.
 

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

     

 

Sản phẩm cùng loại
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Kinh doanh hệ thống (bán sỉ)
0984.799.993
line support
Kinh doanh bán lẻ
0988.455.066
line support
 
140x140xbs logo jpg pagespeed ic Fc0IKsMZtJapple logo11tuxedo moigus logoWYNIT Logo RGB Nillkin Logo 20140331161125!Logitech logo belkinlogo 78642765 buffalo logo large rapoo logo1 Sony logo1